English

شرکت تولیدی کانتکس ایران (کرکس شیمی)

شركت توليدي کانتکس ايران (كركس شيمي) توليدكننده موادشيميائي {شوينده و بهداشتي}

شرکت توليدي کانتکس ايرانشرکت توليدي کانتکس ايرانشرکت توليدي کانتکس ايران
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

شرکت توليدي کانتکس ايران

شرکت تولیدی کانتکس ایران در سال 1354 در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی و شیمیایی شروع بکار نموده و در سال 1364 به علت وابستگی شرکت و در جهت ایرانی سازی به کرکس شیمی تغییر نام داده و به همان راستا ادامه فعالیت می نماید . با وجود فشارهای تحریم و قطع ارتباط با عمده خریداران : ترکیه ، افغانستان ، هندوستان و .... به فعالیت خود ادامه میدهد.

شرکت کانتکس ایران (کرکس شیمی) با کارخانجاتی در تهران ، جاده مخصوص کرج ، و شهر صنعتی هشگرد تولیدات مواد شوینده خود را از روزانه 11 تن به 1000 تن افزایش داد و استخدام نیروهای کارآمد و مدیران بانشسته کارخانجاتی همچون ایران خودرو و ارج و بهره گیری از تجارب آنان در راستای رضایت مشتریان فعالیت می نماید .